EUROPAN

EUROPAN

Europan 14

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 8 Października, 2010 - 13:45, admin

Europan to międzynarodowy konkurs architektoniczny dla młodych profesjonalistów / Europan is an international competition for young professionals

Europan 14 selected sites
fot. Europan 14 selected sites

Europan to międzynarodowy konkurs architektoniczny dla młodych profesjonalistów z dziedzin architektury, inżynierii, planowania i budowy miast, organizowany od 1988 roku w cyklach dwuletnich przez federację Europan Europe.

Europan is the international architecture competition for young professionals focusing on architecture, engineering, planning and urban construction industry. The competition is organized since 1988 in two-year cycles by the main federation Europan Europe.

Europan Europe to federacja zainicjowana w 1988 roku przez 9 państw europejskich, zrzeszająca dziś narodowe struktury 22 państw organizujących w cyklach dwuletnich międzynarodowy konkurs architektoniczny Europan. Celem jest zaangażowanie młodych profesjonalistów w poszukiwanie awangardowych rozwiązań, nowatorskich idei i możliwości w zakresie budowy współczesnego miasta europejskiego oraz podejmowania efektywnego, konstruktywnego dialogu między organizatorami, uczestnikami, decydentami i inwestorami.  

Europan Europe started in 1988, originally gathering nine European countries. Currently, it associates 22 states (national organizations of Europan). The aim is to attract professionals to search for the avant-garde solutions, innovative ideas and possibilities in order to modernize European cities and launch the constructive dialogue between organizers, participants, decision makers and investors. 

W 2006 roku do federacji Europan przystąpiła Polska, jako kraj stowarzyszony, zgłaszając do dziewiątej edycji konkursu teren Czyste położony na Woli w Warszawie.

In 2006, Poland joined the federation of Europan, as an Europan Polska association, submitting to the ninth edition of the competition Czyste quarter, located on Wola district in Warsaw.